Разпродажба!

Общо учение за конституцията

30.00 лв. 27.00 лв.

Автор : Г. Близнашки

Издателство : УИ“Св. Климент Охридски“

ISBN : 9789-540-746-050

Година : 2019

Корица : твърда

Страници : 864

Език : български

Код: 9789-540-746-050 Категория:

Описание

Еволюцията на конституционализма

 • Конституционализъм: понятие и фази в развитието
  • Понятие за конституционализъм
  • Фази в развитието
 • Античен конституционализъм
  • Държавното устройство на атинската демокрация (VI – IV в. пр. н. е.)
  • Конституцията на Римската република от класическия период (III – II в. пр. н. е.)
 • Средновековен конституционализъм
  • Абсолютизъм и конституционализъм
  • Предмодерен конституционализъм
 • Модерен конституционализъм
  • Либерален конституционализъм
  • Демократичен конституционализъм
  • Конституционализъм и глобализация

Учредителната власт на народа

 • Учредителната власт през революционната епоха
  • Понятие за учредителна власт
  • Учредителната власт на народа по време на Великата френска революция
 • Монархическата учредителна власт
  • Испания (1812) и анулираната Кадиска конституция
  • Франция (1814) и октроираната Charte constitutionnelle
  • Франция (1830) и „спряната посред пътя революция“
  • Италия (1848) и „еластичният“ Statute Albertino
  • Прусия (1848 – 1850) и „конституционният конфликт“
 • Демократичната учредителна власт
  • Франция (1848) и „романтизмът в политиката“
  • България (1879) и „светинята на народа“
  • Русия (1917 – 1918) и „миражът“ на конституционната демокрация
  • Германия (1918 – 1919) и „нежеланата република“
  • Италия (1947 – 1948) и „историческият компромис“
  • ФРГ (1949) и нейният Grundgesetz
  • Франция (1958 – 1962) и „постоянният coup d’Etat“
  • Испания (1978) и нейната reformapactada
  • България (1989) и „незавършеният преход“
 • Учредителна власт и конституционна реформа в най-ново време
  • Съвременната концепция за учредителната власт
  • Конституционната реформа: граници и функции

Същността на конституцията

 • Основни концепции за конституцията
  • Еволюция на понятието за конституция
  • Концепции за същността на конституцията
   • Конституцията като „обществен договор“
   • Конституцията като „юридически израз на фактическото съотношение на силите“
   • Конституцията като „основополагащо политическо решение“
 • Функции на конституцията
  • Понятие за функция
  • Функциите на конституцията през епохата на либералния конституционализъм
  • Функциите на конституцията през епохата на демократичния конституционализъм
   • Интегрираща функция
   • Легитимираща функция
   • Насочваща функция
   • Организираща функция
   • Ограничаваща функция
 • Видове конституции
  • Класически разграничения
   • Писани и „неписани“ конституции
   • „Гъвкави“ (flexible) и „твърди“ (rigid) конституции
   • Юридически и фактически конституции
  • Съвременни типологии
   • Либералнодемократични и други конституции
   • Конституцията във формален и в материален смисъл
   • Формалноправови („регистриращи“) и материалноправови („проектиращи“) конституции
 • Политическо и юридическо върховенство на конституцията
  • Понятие за върховенството на конституцията
  • Политическо върховенство: конституцията като lex fundamentalis
  • Юридическо върховенство: конституцията като lex superior
  • Гаранции за върховенството на конституцията
   • Политически гаранции
   • Юрисдикционни гаранции
   • Материални гаранции
 • Конституционна идентичност
  • Понятие за конституционна идентичност
  • Конституционната идентичност и европейската интеграция
  • „Национална идентичност“ и „конституционна идентичност“ по смисъла на чл. 4, ал. 2 на „Договора за Европейския съюз“
  • Българската конституционна идентичност
 • Конституционен патриотизъм
  • Понятие за конституционен патриотизъм
  • Европейски конституционен патриотизъм
  • Конституционният патриотизъм в България

Заключение