ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

8.60 лв.

Издателство : Сиби

ISBN : 978-619-226-133-7

Година : 2019

Корица : мека

Страници : 416

Език : български

Код: 978-619-226-133-7 Категории: ,

Описание

В изданието са включени Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, Законът за Националната агенция за приходите и Законът за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, с които се уреждат производствата по регистрация и административно обслужване на задължените лица, установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите публични вземания, обжалването на свързаните с това актове, статусът, структурата и правомощията на компетентната администрация от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт.

В допълнение е поместен и Законът за ограничаване на плащанията в брой с оглед на начина на заплащане на публични задължения и контролните функции на НАП по прилагането на закона.

Текстовете са анотирани с предишни редакции, с препращания между нормите, включени в сборника, и към други нормативни актове.

Изданието е съобразено с последните изменения, обнародвани в бр. 64 от 13 август 2019 г. на Държавен вестник.